Dokumenti arhiva
Prva stranaDokumenti
 

Prva strana O školi Pesnik Miroslav Antić Zaposleni Učenici Eko kutak Takmičenja Vodič za osmake Novosti Dokumenti Javne nabavke moj esDnevnik Biblioteka Korisni linkovi Arhiva Letopis škole Kontakt
Administracija
 
 
 
0.0 ŠKOLSKI KALENDAR ZA OSNOVNE ŠKOLE ZA ŠKOLSKU 2023/24. GODINU  
ŠKOLSKI KALENDAR ZA OSNOVNE ŠKOLE ZA ŠKOLSKU 2023/24. GODINU
Одлука о избору уџбеника за четврти, седми разред - техника и технологија и осми разред на српском наставном језику  
Одлука о избору уџбеника за четврти, седми разред - техника и технологија и осми разред на српском наставном језику усвојена на наставничком већу дана 14.4.2022. године
Одлука о избору уџбеника за четврти, седми разред - техника и технологија и осми разред на мађарском наставном језику  
Одлука о избору уџбеника за четврти, седми разред - техника и технологија и осми разред на мађарском наставном језику усвојена на наставничком већу дана 14.4.2022. године
Одлука о промени уџбеника за први и трећи разред на мађарском наставном језику  
Одлука о промени уџбеника за први и трећи разред на мађарском наставном језику донета на наставничком већу дана 14.4.2022. године
Statut škole  
Statut OŠ "Miroslav Antić" Palić donet 27.2.2018. godine i Izmene i dopune Statuta donete 02.9.2020. godine
Pravilnik o vaspitno-disciplinskoj odgovornosti učenika  
Pravilnik o vaspitno-disciplinskoj odgovornosti učenika u OŠ "Miroslav Antić" Palić donet 27.2.2018. godine
Poslovnik o radu Učeničkog parlamenta  
Poslovnik o radu Učeničkog parlamenta donet 28.2.2018. godine
Pravilnik o evidentiranju i praćenju društveno-korisnog odnosno humanitarnog rada učenika i izveštavanja o njegovim efektima  
Pravilnik o evidentiranju i praćenju društveno-korisnog odnosno humanitarnog rada učenika i izveštavanja o njegovim efektima donet 24.1.2019. godine
Pravilnik o merama, načinu i postupku zaštite i bezbednosti uečnika za vreme boravka u školi i svih aktivnosti koje organizuje škola  
Pravilnik o merama, načinu i postupku zaštite i bezbednosti uečnika za vreme boravka u školi i svih aktivnosti koje organizuje škola donet 27.2.2018. godine
Pravilnik o nagrađivanju i pohvaljivanju učenika i iizboru učenika generacije u OŠ "Miroslav Antić" Palić  
Pravilnik o nagrađivanju i pohvaljivanju učenika i iizboru učenika generacije u OŠ "Miroslav Antić" Palić donet 28.3.2018. godine
Pravilnik o ispitima  
Pravilnik o ispitima donet 28.3.2018. godine
Pravilnik o postupku unutrašnjeg uzbunjivanja  
Pravilnik o postupku unutrašnjeg uzbunjivanja donet 18.11.2015. godine
Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja ("Službeni glasnik RS" br. 88/2017, 27/2018 - dr. zakoni, 10/2019, 6/2020 i 129/2021)  
Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja ("Službeni glasnik RS" br. 88/2017, 27/2018 - dr. zakoni, 10/2019, 6/2020 i 129/2021)
Zakon o osnovnom obrazovanju i vaspitanju ("Službeni glasnik RS" br. 55/2013, 101/2017, 10/2019, 27/2018- dr. zakon i 129/2021)  
Zakon o osnovnom obrazovanju i vaspitanju ("Službeni glasnik RS" br. 55/2013, 101/2017, 10/2019, 27/2018- dr. zakon i 129/2021)
Pravilnik o ocenjivanju učenika u osnovnom obrazovanju i vaspitanju ("Službeni glasnik RS" br. 34/2019, 59/2020 i 81/2020)  
Pravilnik o ocenjivanju učenika u osnovnom obrazovanju i vaspitanju ("Službeni glasnik RS" br. 34/2019, 59/2020 i 81/2020)
Pravilnik o protokolu postupanja u ustanovi u odgovoru na nasilje, zlostavljanje i zanemarivanje ("Službeni glasnik RS" br. 46/2019 i 104/2020)  
Pravilnik o protokolu postupanja u ustanovi u odgovoru na nasilje, zlostavljanje i zanemarivanje ("Službeni glasnik RS" br. 46/2019 i 104/2020)
Poslovnik o radu Saveta roditelja  
Poslovnik o radu Saveta roditelja usvojen je na sednici Saveta roditelja održanoj 2.11.2022. godine
Kućni red škole  
Kućni red u OŠ "Miroslav Antić" Palić donet 19.1.2023. godine
Pravila ponašanja  
Pravila ponašanja u OŠ "Miroslav Antić" Palić doneta 19.1.2023. godine
Одлука о избору уџбеника за први и пети разред, трећи разред Дигитални свет, седми разред ТиТ и осми разред ТиТ и Информатика и рачунарство  
Одлука о избору уџбеника за први и пети разред, трећи разред за предмет Дигитални свет, седми разред за предмет Техника и технологија и осми разред за предмете Техника и технологија и Информатика и рачунарство на српском наставном језику
Одлука о избору уџбеника за први и пети разред, трећи разред Дигитални свет, седми разред ТиТ и осми разред ТиТ и Информатика и рачунарство  
Одлука о избору уџбеника за први и пети разред, трећи разред за предмет Дигитални свет, седми разред за предмет Техника и технологија и осми разред за предмете Техника и технологија и Информатика и рачунарство на мађарском наставном језику
Aneks školskog programa za 2023-24. godinu  
Aneks školskog programa za 2023-24. godinu
OPRAVDANJE ZA IZOSTANAK UČENIKA IZ ŠKOLE  
OPRAVDANJE ZA IZOSTANAK UČENIKA IZ ŠKOLE
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ 2020-21. god.  
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ 2020-21. god.
RAZVOJNI PLAN ŠKOLE 2019-2024  
RAZVOJNI PLAN ŠKOLE 2019-2024
Godišnji plan rada 2023-24. god  
Godišnji plan rada 2023-24. god
IZVEŠTAJ O REALIZACIJI VASPITNO OBRAZOVNOG RADA 2022-2023  
IZVEŠTAJ O REALIZACIJI VASPITNO OBRAZOVNOG RADA 2022-2023
0.1 UPITNIK ZA UPIS UČENIKA U PRVI RAZRED na srpskom jeziku  
Roditelji nisu u obavezi da u školu dostavljaju Izvod iz matične knjige rođenih za dete u papirnoj formi, umesto toga mogu da podnesu zahtev da škola, u njihovo ime, pomenuti dokument pribavi elektronskim putem. U tom slučaju je potrebno da dostave svoj JMBG i JMBG deteta. Prilikom upisa roditelji popunjavaju upitnik. Za otvaranje upitnika kliknite na link: LINK
0.2 UPITNIK ZA UPIS UČENIKA U PRVI RAZRED na mađarskom jeziku  
Roditelji nisu u obavezi da u školu dostavljaju Izvod iz matične knjige rođenih za dete u papirnoj formi, umesto toga mogu da podnesu zahtev da škola, u njihovo ime, pomenuti dokument pribavi elektronskim putem. U tom slučaju je potrebno da dostave svoj JMBG i JMBG deteta. Prilikom upisa roditelji popunjavaju upitnik: LINK
0.3 OBRAZAC-POTVRDA O POHAĐANJU ŠKOLE na srpskom i mađarskom jeziku  
Potvrda koja Vam je neophodna za ostvarivanje raznih prava
9. Izvod iz programa ZAŠTITA UČENIKA OD NASILJA na srpskom i mađarskom jeziku  
2013/14. školska godina
10. Obrazovni standardi za kraj obaveznog obrazovanja na srpskom jeziku  
Usvojen 2009. godine. Obrazovni standardi artikulišu najvažnije zahteve školskog učenja i nastave i iskazuju ih kao ishode vidljive u ponašanju i rasuđivanju učenika. Preko standarda se obrazovni ciljevi i zadaci prevode na mnogo konkretniji jezik koji opisuje postignuća učenika, stečena znanja, veštine i umenja. Obrazovni standardi za kraj obaveznog obrazovanja su formulisani za deset nastavnih predmeta: Maternji jezik, Matematiku, Istoriju, Geografiju, Biologiju, Fiziku, Hemiju, Muzičku kulturu, Likovnu kulturu i Fizičko vaspitanje. Oni su razvijani na osnovu procena stručnjaka za nastavni predmet, stručnjaka obrazovnih nauka, stručnjaka za naučnu disciplinu i na osnovu rezultata empirijskih provera stvarnih postignuća učenika osmog razreda, uz podršku domaćih i stranih eksperata u području razvoja obrazovnih standarda. Time dodata nova karika u sistemu osiguranja kvaliteta obrazovanja u Srbiji. Dokument o obrazovnim standardima za kraj obaveznog obrazovanja kao i više informacija o njihovom razvijanju i upotrebi, možete preuzeti ovde
10.1 Obrazovni standardi za kraj obaveznog obrazovanja na mađarskom jeziku  
.
11. STANDARDNI I KOMPETENCIJE NASTAVNIKA NA SRPSKOM JEZIKU  
.
11.1 STANDARDNI I KOMPETENCIJE NASTAVNIKA NA MAĐARSKOM JEZIKU  
.
15. POSLOVNIK O RADU UČENIČKOG PARLAMENTA  
POSLOVNIK O RADU UČENIČKOG PARLAMENTA
16.1 USLOVI OBAVEZNOG OSIGURANJA UČENIKA ZA ŠKOLSKU 2021/22. GODINU  
Tabela invaliditeta
16.2 USLOVI OBAVEZNOG OSIGURANJA UČENIKA ZA ŠKOLSKU 2021/22. GODINU  
Predugovorna informacija
16.3 USLOVI OBAVEZNOG OSIGURANJA UČENIKA ZA ŠKOLSKU 2021/22. GODINU  
Opšti uslovi za osiguranje lica od posledica nesrećnog slučaja
16.4 USLOVI OBAVEZNOG OSIGURANJA UČENIKA ZA ŠKOLSKU 2021/22. GODINU  
Posebni uslovi_osiguranje učenika i studenata od nezgode
 
 
 
 

 

Copyright 2007 Nordnet D.O.O. Sva prava zadržana.