Kup Srbije Beograd Ušće

Naziv takmičenjaDatum takmičenjaMentorIme učenikaOsvojeno mesto
Kup Srbije Beograd Ušće15.10.2022. Trišić Vuk1. mesto